Review Playing Dead: A Journey Through the World of Death Fraud

      Comments Off on Review Playing Dead: A Journey Through the World of Death Fraud

Loanแม้จะมีสิ่งที่หลายคนศรัทธาว่าการรวมเงินกู้เด็กนักเรียนไม่ต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่พิทยาลัย ในความเป็นจริงมีผลดีมากมายที่ได้รับการทำต่อในขณะที่คุณยังปรากฏในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในวิทยาคารสามารถลดราคาหนี้ก่อนที่คุณจะประเดิมในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มเครดิตผล การรวมหนี้เงินกู้นักเรียนของคุณเชี่ยวชาญทำมากกว่าเพียงแค่การหดหนี้ระยะยาวของคุณ อันที่จริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณทวีคะแนนเงินเชื่อของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะช่วยเหลือให้คุณจับจ่ายใช้สอยรถที่ดีกว่าหาได้การบ้านที่คุณต้องการหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ต่ำ แต่วิธีการที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถโปรดให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือเปล่า วินิจฉัยบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตเสนอเงินปันผลสามารถชี้แจงเป็นเรื่องโดยปกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด โจทย์เดียวก็คือว่าในการระวังลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อไป ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความงุ่มง่ามในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะเลือนลับต่อเงินรายได้ด้วยสตางค์ไม่ได้เป็นเรื่องหญ้าปากคอกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แจ่มชัดในสถานที่ ที่คาดหวังทางการเงินที่วิภูและแน่ชัดแนะคุณในการเลือกเฟ้นแผนการที่เหมาะสมว่าในในบั้นปลายจะนำไปสู่​​การงอกงามในผลประโยชน์การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำเสน่ห์ยาแฝดเงิน แต่การชี้เฉพาะฤกษ์และโดเมนของการออกทุนมีบทบาทเอ้มาก


Playing Dead: A Journey Through the World of Death Fraud Description

A darkly comic inquiry into how to fake your own death, the disappearance industry, and the lengths to which people will go to be reborn.

Is it still possible to fake your own death in the twenty-first century? With six figures of student loan debt, Elizabeth Greenwood was tempted to find out.

So she sets off on a foray into the world of death fraud, where for $30,000 a consultant can make you disappear—but your suspicious insurance company might hire a private detective to dig up your coffin…only to find it filled with rocks.

Greenwood tracks down a man who staged a kayaking accident and then returned to live in his own house while all his neighbors thought he was dead. She takes a call from Michael Jackson (yes, he’s alive—or so some would have her believe), talks to people contemplating pseudocide, and gathers intel on black market morgues in the Philippines, where she may or may not succeed in obtaining some fraudulent goodies of her own. Along the way, she learns that love is a much less common motive than money, and that making your death look like a drowning virtually guarantees you’ll be caught. (Disappearing while hiking, however, is a great way to go.)

Playing Dead is an utterly fascinating and charmingly bizarre investigation into our all-too-human desire to escape from the lives we lead, and the men and women desperate enough to lose their identities—and their families—to begin again.

Product Tag Playing Dead: A Journey Through the World of Death Fraud: Playing Dead: A Journey Through the World of Death Fraud,รีวิว , Review , Playing Dead: A Journey Through the World of Death Fraud